1. Właścicielem i projektantem marki SMARTFOX z siedzibą w Krakowie jest Maryna Trifonova.
  2. Wszystkie wzory układanek są własnością intelektualną SMARTFOX i chronione są prawami autorskimi.
  3. Wszystkie wytwarzane przez nas zabawki, odpowiadają standardom UE.
  4. Sprzedaż naszych towarów odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.allegro.pl lub sprzedaży na zamówienie bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
  5. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
  6. W przypadku dostaw hurtowych zamówienie jest realizowane w ciągu trzech tygodni.
  7. Reklamacje i chęć dokonania zwrotu prosimy kierować pisemnie na adres smartfoxmarket@gmail.com. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.